...

ราคากลาง เรื่อง จัดทำQR/AR รูปแบบสันนิษฐาน อุทยานประวัติศาตร์ศรีสัชนาลัย อุทยาานประวัติศาสตร์กำเเพงเพชร และอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุทยา และ VR วัดศรีชุมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยวัดราชบูรณะ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

(จำนวนผู้เข้าชม 687 ครั้ง)